Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkta; bina ortak yerlerini ( kanalizasyon, mermer yapım işi, asansör kabini ) ilgilendiren bu kalemler binanın bütününün değerini artırıcı iş kalemleri olup, davacı yüklenicinin bağımsız bölümlerinde de değer artışı sağladığından bu işler yönünden davacının bedel talep etmesi mümkün değildir. Ancak dava dilekçesinde arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlere yapılan sözleşme dışı işler bedeli de dava konusu yapılmıştır. Sözleşme hükümlerine göre sözleşmede yer almayan işlerin varlığı halinde yüklenici bu işlerin bedelini zaruri ve faydalı nitelikte ise vekaletsiz tasarruf hükümleri gereğince talep edebilecektir. Nevar ki bilirkişilerce bu yönden bir araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Bağımsız bölümlerdeki sözleşme dışı işler bedeli, vekaletsiz iş görme hükümlerine göre belirlenmelidir.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ HALİNDE, SÖZLEŞME YOKMUŞ GİBİ TASFİYE YAPILIR VE YÜKLENİCİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPTIĞI İNŞAAT BEDELİNİ İSTEYEBİLİR. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ HALİNDE İSE, YÜKLENİCİ YAPTIĞI İNŞAATIN FİZİKİ SEVİYE ORANINA GÖRE ARSA PAYININ DEVRİNİ TALEP EDEBİLİR. KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZLARDAN KAYNAKLANAN HAKLAR, ALACAĞIN TEMLİKİ SURETİYLE DEVREDİLEBİLİR.